Trực Tiếp Kalachakra từ ngày 3/1 đến ngày 14/1 năm 2017

kalachakra_2012_dalai_lama

 

Quý độc giả thương mến,

Với lòng bi mẫn lớn lao Đức Dalai Lama 14 hiện thân của Đức Đại Bi Quan Thế Âm đã cho phép truyền hình trực tiếp Đại Lễ Kalachakra từ 3/1 đến 15/1 năm 2017 tại Bồ Đề Đạo Tràng – Ấn Độ.

Linnk: http://www.dalailama.com/kalachakra2017-vietnamese

Trân Trọng