Hãy yêu quý thực hành của bạn

Một thân thể được phú bẩm sự tự do và thuận lợi là nền tảng siêu việt thật khó tìm.

Bạn đã đi vào những giáo lý quý báu của Đức Phật và đặc biệt là đã lắng nghe Giáo pháp Kim cương thừa.

Vì thế đừng lãng phí đời người. Hãy yêu quý thực hành của bạn.

CÂU KỆ NÀY đề cập đến đời người quý báu của ta, với những phẩm tính tự do và thuận lợi, và những phẩm tính ấy khó tìm thấy ra sao. Tự do nghĩa là có thời gian để nghiên cứu và thực hành Giáo pháp quý báu. Thuận lợi nghĩa là có đủ những điều kiện cần thiết, như sự quan tâm, thích thú đối với Giáo pháp, các bản văn để nghiên cứu, và gặp được các vị Thầy. Những điều kiện này tạo thành nền tảng trọng yếu để giải thoát bản thân ta khỏi sự mê lầm, nguyên nhân của đau khổ. Chúng là nền tảng siêu việt để đạt được giác ngộ.

Chúng ta có một sự nối kết trực tiếp hay gián tiếp với con đường Phật pháp và đã đi vào những giáo lý quý báu. Điều gì  đó đã khiến chúng ta trở nên quan tâm đến những giáo lý quý báu của Đức Phật. Các giáo lý quý báu bởi nếu ta đưa chúng

vào lòng và thực hành chúng một cách chân thành, những giáo lý ấy sẽ giải thoát chúng ta khỏi mọi đau khổ. Quả thực như vậy, chúng là phương cách duy nhất để đạt được hỉ lạc và hạnh phúc viên mãn. Trái lại, hỉ lạc và hạnh phúc mê lầm mà chúng ta thường cố gắng để có được thì nhất thời và không tồn tại thật lâu dài. Có thể chúng ta hạnh phúc vào ngày hôm nay, nhưng ngày mai ta sẽ lại trải nghiệm đau khổ và lầm lạc. Có thể chúng ta ổn định trong chốc lát, nhưng sau đó ta quay trở lại với thói thường cũ kỹ của sinh tử. Giáo pháp quý báu mang lại cho ta một cơ hội để nhổ bật gốc những mê lầm của ta—mọi phiền não—nguyên nhân đích thực của đau khổ của ta. Ta không thể thay thế Giáo pháp bằng những phương pháp khác; vì thế các giáo lý được gọi là quý báu và thiêng liêng.

Ngày nay, từ Vajrayana, cỗ xe như-kim cương (Kim cương thừa), đã được thế giới biết đến một cách rộng rãi, nhưng tuyển tập các bản dịch và thực hành thiền định của nó thì không đầy đủ ở khắp nơi. Mãi cho đến gần đây, các tuyển tập này mới được biết đến rất ít ở ngoài Tây Tạng. Ngay cả khi Phật giáo đã hiện diện ở nhiều quốc gia, toàn bộ giáo lý Kim cương thừa, cả bốn bộ tantra (Mật điển), cũng chỉ được phát triển và giảng dạy ở Tây Tạng. Vì thế có thể được lắng nghe và nghiên cứu những giáo lý này là điều vô cùng hy hữu. Chúng ta thật may mắn khi gặp được các giáo lý này, nhưng đôi khi ta coi sự may mắn của mình là điều tất nhiên và không chú tâm nhiều đến chúng hay không nhận thức sâu sắc về chúng.

Ta không thể phí phạm cuộc đời này. Việc kiếm sống là một phần việc để cuộc đời này tồn tại nhưng không phải là phần quan trọng nhất. Ta nên coi việc thực hành Pháp là phần quan trọng nhất của cuộc đời bởi nó là phương tiện, phương pháp trọn vẹn, để giải thoát bản thân ta khỏi mọi đau khổ trong đời này và những đời sau. Đây là lý do khiến tác giả nói rằng hãy yêu quý thực hành của bạn.

Đức Khenchen Konchog Gyaltshen

Một Hướng Dẫn Đầy Đủ về Con Đường Phật Pháp