Lợi ích cứu vớt các sinh mạng

Con đảnh lễ Lạt ma, Đức Phật Amitayus (Vô Lượng Thọ), 
Và chư vị Bồ Tát trong Pháp hội. 
Giờ đây con mô tả vắn tắt những lợi lạc 
Của việc phóng thích và chuộc mạng thú vật.

Cứu thoát thú vật khỏi tay kẻ đồ tể và mọi nguy hiểm đe dọa tính mạng, 
Với một động lực và hành vi hoàn toàn thanh tịnh, 
Thì không còn nghi ngờ gì nữa, chính là một pháp tu tập  
Được tất cả những môn đồ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thực hành. 
Nhiều Kinh điển, Tantra (Mật điển) và các luận giải 
Mô tả chi tiết những lợi lạc mà thiện hạnh này mang lại, 
Và vô số Đạo sư uyên bác và thành tựu của Ấn Độ và Tây Tạng 
Đã nhấn mạnh giá trị và tầm quan trọng của việc làm lợi lạc chúng sinh.

Ngay cả trong thừa căn bản, hành giả cũng tránh làm hại người khác, 
Trong Đại thừa thì đây chính là việc tu hành của một Bồ Tát, 
Và trong Mật thừa, đó là một samaya chính yếu của Bảo Sanh bộ  
Lý lẽ của việc này như sau: trong thế giới này, 
Đối với một chúng sinh thì không có gì quý báu hơn mạng sống của họ, 
Vì thế không tội lỗi nào to lớn hơn việc lấy đi mạng sống, 
Và không đức hạnh có điều kiện nào mang lại lợi ích lớn lao hơn 
Hành vi cứu thoát và chuộc mạng chúng sinh.

Vì thế bạn nên ước muốn hạnh phúc và điều tốt lành, 
Nỗ lực thực hiện thiện hạnh này – siêu việt nhất trong mọi con đường, 
Là điều được Kinh điển và lý lẽ chứng minh, 
Và không gặp những chướng ngại và nguy hiểm tiềm tàng. 
Hãy khảo sát thân thể bạn và lấy nó làm một gương mẫu, 
Tránh làm mọi sự có thể làm hại người khác.

Hết sức nỗ lực không giết hại mọi sinh loài, 
Chim, cá, hươu nai, gia súc và ngay cả những côn trùng nhỏ xíu, 
Và thay vào đó cố gắng cứu mạng chúng, 
Hiến tặng chúng sự che chở khỏi mọi sợ hãi.

Lợi lạc của việc này không thể tưởng tượng nổi. 
Đây là thực hành tối hảo để bạn có thể trường thọ, 
Và nghi lễ vĩ đại nhất cho người sống hay người chết. 
Đó là thực hành chính của tôi để làm lợi lạc người khác.

Nó xua tan mọi nghịch cảnh và chướng ngại ngoài và trong, 
Mang lại những thuận duyên thật tự nhiên chẳng phải dụng công, 
Và khi được hứng khởi bởi Bồ đề tâm cao quý  
Và viên mãn với sự hồi hướng và những nguyện ước thanh tịnh, 
Ta sẽ được dẫn tới sự Toàn Giác, 
Và thành tựu hạnh phúc của riêng ta và chúng sinh
Bạn không được hồ nghi chút nào về điều đó.

Những người có thiên hướng đức hạnh và hành vi công đức, 
Nên ngăn cấm việc săn bắn và đánh cá trên lãnh địa của họ. 
Một vài loài chim, đặc biệt là ngỗng và sếu, 
Do nghiệp lực, bị buộc phải di cư 
Về phương nam vào mùa thu, phương bắc vào mùa xuân. 
Đôi khi, kiệt sức vì nỗ lực trong chuyến bay, 
Hay lạc hướng, nhiều con bị buộc phải đáp xuống đất, 
Khốn khổ, sợ hãi và âu lo; khi điều này xảy ra, 
Bạn không nên ném đá hay bắn chúng, 
Cũng không cố giết hay làm hại chúng, 
Mà bảo vệ để chúng có thể dễ dàng tiếp tục cuộc hành trình. 

Học giả Atisha Dipankara vinh quang xứ Bengal đã nói: 
Việc hiến tặng sự chăm sóc và thương yêu 
Cho người không được che chở trong những hoàn cảnh tuyệt vọng 
Mang lại rất nhiều công đức như khi bạn thiền định 
Về tánh Không mà cốt tủy là lòng bi mẫn- 
Các Lạt ma, các viên chức, tăng, ni, người nam và nữ, 
Ở tất cả những nơi thuộc thẩm quyền của họ, 
Hãy tận lực tạo mọi ảnh hưởng và làm mọi sự trong khả năng của mình 
Để giải thoát và chuộc mạng sống thú vật, 
Trong khi khuyến khích người khác cũng làm như thế.

Nơi nào thiện hạnh này được thực hành, 
Bệnh tật của con người và gia súc sẽ ngừng dứt, 
Mùa màng sẽ trù phú và đời sống trường thọ. 
Mọi người vui hưởng hạnh phúc và an lạc dồi dào, 
Và vào lúc chết buông bỏ kinh nghiệm mê lầm, 
Trước khi tìm thấy một tái sinh tuyệt hảo trong những cõi giới cao. 
Cuối cùng, không còn nghi ngờ gì, điều này sẽ dẫn dắt ta  
Dễ dàng tìm thấy trạng thái siêu việt và viên mãn của sự giác ngộ.

Để đáp lại lời khẩn cầu của Bác sĩ Dordrak,
Đã cúng dường một khăn lụa thanh tịnh và một trăm ru-pi Nepal,
Người được gọi là Chadral Sangye Dorje,
Kẻ liên tục nỗ lực chuộc lại các mạng sống
Đã ghi lại thật tự nhiên những gì xuất hiện trong tâm.
Nhờ công đức của việc này, cầu mong tất cả chúng sinh
Thực hành những hành động giác ngộ!

Đức Chatral Rinpoche

http://lotsawahouse.org/id21.html

http://www.purifymind.com/SaveBeings.htm