Thiền định với lòng từ bi vô lượng

Thế giới ngày nay có quá nhiều vấn đề và khó khăn, mà chủ yếu là do kiêu mạn, ghen ghét và sự khao khát trở thành quan trọng nhất. Những thứ này phát sinh từ đâu? Chúng xuất hiện khi thiếu vắng lòng chân thành, thiếu những mục đích tích cực tốt lành, thiếu tình thương đối với nhau và thiếu lòng mong muốn tôn trọng lẫn nhau. Chúng là nguồn gốc của rất nhiều vấn đề, như ta đã thấy về cuộc tàn sát khủng khiếp ở Tây Tạng và ở các khu vực khác trên thế giới với rất nhiều các vấn đề phức tạp. Chúng ta có thể nhìn thấy những tình trạng cùng cực khó khăn này bằng chính mắt mình.

Tuy nhiên còn có những đau khổ khác mà chúng ta không nhìn thấy được: trong hằng sa thế giới, chúng sinh hữu tình đang bị mắc vào đại dương luân hồi mênh mông và phải kinh qua tất cả những đau đớn và bi thảm. Chính vì có rất nhiều điều mà chúng ta không nhìn thấy được, việc chúng ta thiền định về tất cả các chúng sinh với lòng từ bi vô lượng, hoàn toàn không chú tâm vào đề mục nào khác, là một việc làm rất quan trọng. Bằng cách này, chúng ta thực hành Pháp không chỉ cho bản thân chúng ta, mà còn vì những lợi ích của chúng sinh khác nữa.

Khắp nơi trên thế giới, người ta nói họ ủng hộ hoà bình và hạnh phúc, nhưng trên thực tế, họ sản xuất vũ khí cho chiến tranh và các loại tài vật có thể gây ra xung đột và thiệt hại. Ngày đêm, các binh sĩ đi đi lại lại, tay lăm lăm súng. Cuối cùng thì chẳng có gì trong những điều này mang lại lợi ích. Vấn đề cơ bản là sự thiếu thốn các mục đích chân thực. Và cho dù là chúng ta có một động cơ chân thực, có thể chúng ta cũng chưa biết áp dụng các động cơ ấy một cách khéo léo và có thể chúng ta sẽ lỡ mất cơ hội bước đi trên con đường chân chính.

Nói theo cái nhìn của tôi là một hành giả tu tập theo Phật Pháp, vị thầy của chúng ta, Bậc Đại Bi, đã nói rằng chúng ta nên thực hành Pháp thông qua việc lắng nghe, suy ngẫm và thiền định từ dòng cam lộ của Pháp, rồi sau đó trao truyền lại cho những người khác qua các giải thích, tranh biện và các bài luận văn. Các năng lực tiềm tàng như thế này không đến một cách dễ dàng. Tuy nhiên, dù có khả năng đặc biệt như thế hay không, tất cả các chúng sinh trong cùng khắp không gian luôn có cái nhân lành để có được lợi lạc và hạnh phúc, cái nhân ấy là cội rễ của hoà bình và an lạc – cái nhân ấy chính là chân tánh của tâm của chúng sinh.

Khi thiền quán về điều này, tôi cầu nguyện với khát vọng rằng tất cả các chúng sinh hữu tình trong cùng khắp không gian sẽ không còn bị tổn hại, cả về tinh thần lẫn thể chất do chiến tranh và xung đột gây ra. Cuồi cùng, tôi hồi hướng mỗi một thiện hạnh đã tích lũy được trong suốt các thời, và cầu nguyện rằng, qua những công đức này, các chúng sinh hữu tình sẽ được giải thoát khỏi mọi tổn hại, như những đám mây được xua tan khỏi bầu mặt trời.

Đức Karmapa thứ 17, Ogyen Trinley Dorje
Trích từ “Tiếng Nhạc Trời: Cuộc đời, Nghệ thuật và Giáo huấn của Ngài Karmapa thứ 17, Ogyen Trinley Dorje,” của Michele Martin.
Nguyễn Thanh Hà chuyển Việt ngữ