Chúc thư dành cho các hành giả Yogi

Trulshig của xứ Nyang và các hành giả yogi Tây Tạng khác sau đó hỏi, “Hỡi Đạo Sư, vì Ngài có ý định rời đi tới xứ Ấn và sẽ không còn ở lại đây nữa, xin hãy ban lời khuyên cho các hành giả yogi Tây Tạng của các thế hệ tương lai nên hành xử thế nào?”

Đạo Sư Padma trả lời:

Nghe đây, các hành giả yogi Tây Tạng được phú cho sự tự tin của cái thấy và thiền định.
Hành giả thực sự là bản tánh bẩm sinh không hư cấu của các con.
“Yogi” có nghĩa là chứng ngộ, nhận ra trí tuệ của giác tánh thuần tịnh.
Đó là cách con thực sự được mang tên những hành giả yogi.

Hãy tự do khỏi tham vọng trong cái thấy; đừng cho phép bản thân tham luyến.
Hãy tự do khỏi điểm quy chiếu trong thiền định; đừng cho phép bản thân đóng khung, trụ chấp một chỗ tâm thức
Hãy tự do khỏi chấp nhận và chối bỏ trong đạo hạnh; đừng cho phép bản thân bám chấp lấy một cái ngã.
Hãy tự do khỏi sự từ bỏ và thành tựu trong quả; đừng cho phép bản thân bám nắm lấy mọi thứ như là thật.

Hãy tự do khỏi giới hạn trong việc giữ gìn samaya; đừng cho phép bản thân gian lận và lừa dối.
Hãy tự do khỏi sự thiên vị đối với Phật pháp; đừng cho phép bản thân ở trong chủ nghĩa bè phái rởm đời.
Các sắc tướng là ảo giác; đừng cho phép bản thân ở trong sự tầm thường.

Thực phẩm chỉ là để duy trì sinh lực sống của con; đừng bò lết mình xuống cho thực phẩm.
Giàu có là ảo ảnh; đừng cho phép bản thân ở trong sự tham ái.
Quần áo là để bảo vệ con khỏi giá lạnh; đừng cho phép bản thân ở trong các kiểu cách thời trang sang trọng.
Sự bình đẳng là bất nhị; đừng cho phép bản thân ở trong những mối quan hệ thân mật.
Hãy tự do khỏi sự thiên lệch cho xứ sở; đừng cho phép bản thân ở trong một quê nhà.

Hãy biến nơi ở của con thành một hang động trống rỗng; đừng cho phép bản thân ở trong đời sống tu viện .
Hãy thực hành tu tập của con trong sự cô tịch; đừng cho phép bản thân ở trong các cuộc tụ họp xã giao.
Hãy tách rời và tự do khỏi bám chấp; đừng cho phép bản thân ở trong ràng buộc.
Hãy là một hành giả tự giải thoát; đừng cho phép bản thân ở trong hình thức kẻ lang băm.

Ta, Padmakara, giờ đây sắp rời đi,
Cho dù con sống trong hiện tại hoặc sẽ xuất hiện trong tương lai,
Các hành giả yogi Tây Tạng của những thế hệ tương lai, hãy giữ điều này trong tâm các con.


Ngài đã chỉ dẫn như vậy.

Đức Liên Hoa Sinh
Trích trong Chúc thư của Đạo sư Liên Hoa Sinh