Pháp tu hàng ngày

CHƯƠNG MỘT: PHÁP TU SƠ KHỞI

Mục tiêu đời sống này là mang lợi ích đến cho chúng sinhLợi ích lớn nhất có thể tặng chúng sinh là đưa chúng sinh thoát khổ sinh tử, thoát cả nguyên nhân tạo khổ. Để làm được việc này, bản thân mình phải đạt quả giác ngộ. Muốn đạt quả giác ngộ phải hoàn tất pháp lam-rim. 1 Muốn hoàn tất pháp lam-rim, phải làm sạch ác nghiệp tích lũy từ vô lượng kiếp, và phải làm đầy kho bồ công đức, đây là hai điều kiện ắt có để đạt đạo.

Đời sống chỉ như giấc mơ đêm qua, có gì chắc thật lắm đâu để mà bám dính. Lời khuyên của thầy ở đây là để cho các con có thể sống đời sốngnày, một đời sống vô cùng quí giá chỉ đến lần này thôi, sao cho tròn đầy có ý nghĩa nhất. Trong quá khứ, các con đã từng sinh ra chết đi không biết bao nhiêu lần, gieo bao nhiêu nhân tố tạo khổ đau sinh tửvậy màgần như chưa từng biết sống cho Phật Pháp, chưa từng biết sống để độ sinh. Vậy bây giờ các con hãy cứ hành trì, nhiều ít tùy khả năng. Đừng lo lắng. Hãy sống vui.

NỘI DUNG PHÁP TU SƠ KHỞI

Tu pháp sơ khởi là để làm sạch chướng ngại cản trở chứng đạo bồ đề—nhiễm tâm, ác nghiệpphá giớiphạm giới— và để tích lũy thật nhiều công đức, tất cả đều vì lợi ích của chúng sinh. Thêm vào đó, muốn cho quả giác ngộ chín mùi trong tâm thức, các con cần thọ lực gia trì của đạo sư nhờ tu pháp đạo sư du già.

Vậy các con nên lấy pháp đạo sư du già làm nền để tu pháp sơ khởi. Đang hành trì pháp đạo sư du giànào thì hãy chọn pháp ấy làm nền tu pháp sơ khởi, ví dụ 6 Thời Công Phu Đạo Sư Du Già, hay Cúng Dường Đạo Sư (Lama Chopa), hay Đạo Sư Du Già Lama Tông Khách Ba (Ganden Lha Gyama, còn gọi là Bách Thiên Đâu Xuất Tịnh Độ)*, hay pháp đạo sư du già bổn tôn pháp chủ, ví dụ như Tara Đạo sư Du già.

Trong lúc tu đạo sư du già, các con hãy chú tâm vào pháp quán đạo sư du già ở nhiều thời điểm khác nhau—ví dụ sau khi quán ruộng phước, hay khi trực quán pháp lam-rim đến câu kệ thuộc tiêu đề “tâm kính đạo sư”—để đắc pháp tâm kính đạo sưchứng đạo sư là Phật. Hãy quán chiếu tiêu đề “đạo sư là Phật” dựa vào lời Phật dạylý trí suy xét, và kinh nghiệm bản thândựa vào những điều hỗ trợ cho cái tâm thấy sư phụ là hết thảy Phật đà, thấy hết thảy Phật đà chính là sư phụ của con.

Dưới đây là các pháp sơ khởi đặc trưng2: · 
Qui y3 · 
Sám Hồng Danh4 · 
Cúng Mạn đà la5 · 
Trì chú Kim Cang Tát Đỏa (Vajrasattva, Dorje Sempa)6 · 
Trì chú Mật Thệ Kim Cang (Samaya Vajra, Damtsig Dorje) 7 · 
Pháp cúng đốt Kim Cang Đà Kỳ (Vajra Daka, Dorje Khadro) 8 · 
Pháp cúng nước9. Ganden Lha Gyama10 · 
Tụng Bát Nhã Tâm Kinh11 · 
Tụng Kinh Kim Cang12 · 
Tụng Kinh Chánh Pháp Sanghata13 · 
Tụng Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim14 · 
Nhập thất tu Nyungne Sám Pháp15 · 
Trì chú Om Mani Padme Hum16 · 
Trì tụng Tứ Vô Lượng Tâm17 · 
Tong-len, pháp cho và nhận18 · 
Đúc tượng tsa-tsa19

SỐ LƯỢNG

Các con có thể được sư phụ giao cho nhiều pháp để tu với túc số lớn, xin đừng lo lắng—đây là chuyện một đời. Nếu đang đi làm hay đi học, cách hoàn tất túc số là mỗi ngày làm một ít. Khi nhập thất đương nhiên có thể làm nhiều hơn, nhập thất hai ngày cuối tuần, hay một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng hay nhiều hơn. Nếu con nhập thất tu pháp sơ khởi thì trong thời công phu đầu ngày hãy chú tâm vào pháp đạo sư du già, chủ yếu phát khởi tâm kính đạo sư.

Trong thời công phu tiếp theo, hãy dành khoảng nửa tiếng cho lam-rim, thời gian còn lại tu công phu sơ khởi, lấy pháp đạo sư du già làm nền. Làm như vậy thì nhập thất tu sơ khởi cũng là nhập thất tu lam-rim. Công phu tu lamrim hỗ trợ cho công phu tu sơ khởi càng thêm mãnh liệt năng lực tịnh nghiệp tích phước, và công phu tu sơ khởi cũng khiến công phu tu lam-rim càng thêm hữu hiệu, mau chóng đưa tâm xoay về với đạo bồ đề.

[Advice for Daily Practice] 
Lama Zopa Rinpoche 

Hồng Như chuyển ngữ