Thành tựu của người phục hồi Đại Bảo Tháp

Những người Phục Hồi và Những Thành Tựu Của Họ

Vua Trisong Detsen lại hỏi Đạo Sư Liên Hoa Sanh: “Thưa Đại Sư! Khi tuổi thọ giảm xuống trong sự hủy diệt và dưới sự bại hoại của thời Mạt Pháp, khi Bảo Tháp bị hư hại cần phải được phục hồi, như Ngài đã nói, thì Padma Khungtsen, Bậc Chúa Tể xứ Go sẽ tái sinh ở đâu? Tên của Ngài sẽ là gì? Làm sao để chúng con nhận ra Ngài?

Ngài sẽ có bao nhiêu bạn và đệ tử? Việc phục hồi Đại Bảo Tháp sẽ mang lại điều mãn nguyện và khả năng nào cho nhóm người đó?”

Đại Sư trả lời: “Đại Vương hãy nghe kỹ! Những câu hỏi của Ngài là rất chính đáng.

Vào cuối thời bại hoại, khi tuổi thọ giảm xuống còn năm mươi năm, sẽ có một trăm lẻ một điềm triệu xấu. Vào lúc đen tối nhất của thời hắc ám này, Padma Khungtsen, Chúa Tể xứ Go, do nguyện lực đắc Phật quả của mình sẽ tái sinh vào năm Hợi hoặc năm Tý trong vùng cao nguyên tỉnh Tsang, trong một gia đình những người đã thành tựu Mật giáo, giỏi huyền thuật biến hóa, và ngài sẽ có tên là Pal hay Zangpo. Ngài có trí lực lớn và sẽ thấy rõ những gì mình sẽ làm trong đời này. Do nhận thức bí ẩn rõ rệt trong các kiếp trước từ khi ngài phát nguyện, ngay từ khi còn trẻ, ngài đã phát sinh  ín tâm nơi Tam Bảo – Chốn An Lạc Vĩnh Hằng, tôn kính trách vụ của giáo hội, và thành tâm với sự thiêng liêng của thân, khẩu, ý. Là người Đại Thừa, ngài có tâm từ bi vô hạn đối với loài người cũng như các sinh vật khác và sự bố thí của Ngài về thân, khẩu, ý là vô tận. Với trí huệ về Tánh Không an lạc từ bản thể thâm sâu của các pháp, ngài làm chủ Phật Hạnh mãnh liệt và sự biểu lộ hung nộ của chư hộ pháp phẫn nộ. Ngài thành tựu các pháp quán tưởng và tụng chú. Khi ngài đạt sự hợp nhất với nguồn năng lực của mình thì các hộ thần thiêng liêng bên trong đã được nhiếp phục và tuân theo mệnh lệnh của ngài. Từ lúc sinh ra, ngài đã không xao động trong lòng sùng mộ mãnh liệt và nhất tâm tới Ta, Đạo Sư xứ Orgyen.

Nếu lời thệ nguyện của vị Tulku (Đấng Vĩ Đại) này được toàn vẹn, thì vào năm Ngài 25 tuổi, ngài sẽ phục hồi Bảo Tháp. Nếu công trình này trì hoãn cho tới trước khi ngài 33 tuổi, thì Tháp cuối cùng sẽ vẫn được phục hồi. Nhưng nếu công trình này bị trì hoãn quá thời hạn này, thì chiến tranh sẽ bùng nổ như một cơn bão thổi bùng qua Tây Tạng và Trung Hoa, sự phi thời của tai họa này sẽ làm tăng gấp ba lần thế lực hắc ám, nạn đói và bệnh tật sẽ đưa chúng sinh đi vào tình trạng đen tối khủng khiếp. Từ biên giới Trung Hoa ở cao nguyên Đông Bắc, một đạo quân đông bằng năm lượng hạt cải trắng sẽ xâm lăng Tây Tạng và tiếng kêu khủng khiếp sẽ vang như sấm nổ trong nhiều năm. Một đạo quân đông bằng chín lượng hạt cải trắng sẽ tiến qua vùng bình nguyên miền Nam để xâm lăng Tây Tạng và tiếng thét kinh hoàng sẽ vang lên như là một con rồng lửa. Các đạo quân sẽ tiến qua các thung lũng như chớp nhoáng và xâm chiếm miền tây Tây Tạng. Lực lượng cao nguyên sẽ xâm lăng Trung Hoa, cướp phá cho tới khi giành được chiến thắng. Một nửa số dân Tây Tạng sẽ bị giết, các đền chùa đều bị phá hủy, các bức tượng bị xâm phạm, kinh sách bị chà đạp dưới đất và các tu sĩ bị sát hại. Những ngôi làng bị tàn phá và trở nên hoang vắng vì những người sống sót trong tai họa này sẽ trốn sang Sikkim, Bhutan, Nepal và Ấn Độ… như những người tị nạn, và sơ tán đến các thung lũng bí mật của Hy Mã Lạp Sơn. Những người ở lại vì còn tham tiếc ruộng đất và của cải sẽ bị bọn man rợ chống báng Giáo Pháp tàn sát cùng với gia súc của họ.

Khao khát ước nguyện giải trừ được sự thống khổ này, vị Tulku với năng lực của những ban phước, gia hộ của Ta, với tâm từ bi đồng cảm với tất cả chúng sinh, không nghĩ tới thể xác, sự sống và hạnh phúc của riêng mình, sẽ khôi phục sự dũng mãnh bằng sự phẫn nộ thiêng liêng, ngài sẽ hướng dẫn và củng cố sức mạnh cần thiết cho người dân ở các xứ biên giới. Khi tiếng nói đức hạnh của những người lưu vong đã hợp nhất, thì những người bạn của Vĩ Nhân này cũng bắt đầu cùng nhau ra sức phục hồi Đại Bảo Tháp.

Nhưng những thế lực hắc ám quái đản đã dụ dỗ mọi người làm những điều tội lỗi; chỉ có một số ít người tôn sùng và tin tưởng vị Tulku này, những người này ít như sao mai buổi sáng. Tuy nhiên, Vĩ Nhân này cũng có một trăm ba mươi ngàn tín đồ đạo hạnh, một trăm lẻ sáu Đạo Sư uyên thâm, tám mươi tám Thiền giả thành tâm trì giới, tám mươi thí chủ rộng rãi, không keo kiệt, hai mươi ba nhà tiên tri, tám bậc chỉ dẫn hóa thân của tám Bồ Tát, hai mươi lăm đệ tử sùng tín, năm Dakini hóa thân, 7 vị được ban phước bởi các Dakini và hai mươi lăm thiếu nữ thuộc các gia đình tái sinh cao quý.

Tiếp xúc với họ, ngài thanh lọc tâm trí ô nhiễm của họ và dọn sạch mọi chướng ngại trên đường Đạo của họ. Vị Tulku đó sẽ gặp đệ tử của Ta, một hóa thân trí huệ vô tận của Ta (Padma Lingpa), một hóa thân của Sư trưởng Shantirakshita (Brigung Kunga Rinchen), và một hóa thân của chính Ngài, Trisong Detsen (Karpo Kuntrak), ngài sẽ nhận quán đảnh thể nhập đại lạc của họ, và sẽ phục hồi trọn vẹn Đại Bảo Tháp.

Nếu Đại Bảo Tháp được phục hồi theo lời tiên tri này, thì những người mãn nguyện và thịnh vượng của toàn thể Nam Thiệm Bộ Châu sẽ gặt hái những mùa lúa tốt trong hai mươi lăm năm. Những người mãn nguyện và thịnh vượng của Ấn Độ, Nepal, Sikkim sẽ được mùa trong ba mươi ba năm. Xứ Tuyết sẽ thoát khỏi nạn các đạo quân man rợ xâm lăng trong sáu mươi năm và sẽ được mùa phúc lộc trong bốn mươi năm. Ý nguyện của các tín đồ sẽ được thực hiện. Những Pháp Luân ở các đền chùa Ấn độ và Tây Tạng, Vajrasana và Samyeling sẽ thoát khỏi sự phá hoại của tứ đại, và các chướng ngại cản trở sự truyền bá giáo pháp được dẹp bỏ, Giáo Pháp sẽ được hoằng truyền. Các Vĩ nhân, Đạo Sư các dòng truyền thừa sẽ gia trì cho các dòng truyền của mình, hướng dẫn các hoạt động Phật Sự. Các Đạo Sư Mật Giáo sẽ hướng dẫn cách quán tưởng bổn tôn và tụng niệm thần chú mà không gặp chướng ngại. Các quỷ thần phù hộ của Tây Tạng, Vua Trisong Detsen, gia đình của Ngài, và các thủ lãnh của xứ này sẽ thi hành các bổn phận tâm linh và thế gian, gia hộ cho nhiều người, ban sự mãn nguyện và đức hạnh cho tất cả mọi người. Những bóng ma tà ngụy của thù hận đã tàn phá Tây Tạng cùng lũ quái vật hắc ám vị kỷ sẽ bị tiêu diệt.

Cõi Núi Huy Hoàng Màu Đồng Đỏ của Đạo Sư Liên Hoa Sinh Tất cả những người nào chung tay góp sức phục hồi Đại Bảo Tháp, thì sau ba lần tái thức tỉnh, họ sẽ tái sinh làm người hay trời thanh tịnh để nhận Cam Lộ Giáo Pháp, và cuối cùng sẽ đắc Phật Quả ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Người nào đã tin tưởng Đại Bảo Tháp, người nào đã thấy niềm vui trong bản thể Đại Bảo Tháp, người nào đã biểu lộ sự tôn kính tới Đại Bảo Tháp, và người nào vui mừng, hoan hỷ với các Bồ Tát khi Đại Bảo Tháp được phục hồi viên mãn, thì sau bảy kiếp nữa sẽ ngự ở hàng đầu của các Vị Thành Tựu Giả ở cung điện Ánh Sáng Hoa Sen Vô Tận trên Núi Huy Hoàng Màu Đồng Đỏ Ngayab tại phương Tây Nam. Những ai chứng kiến cuộc Đại Phục Hồi với đôi mắt của mình, hay nghe âm thanh của cuộc Đại Phục Hồi với đôi tai của mình, hoặc quán tưởng trong tâm, hay cảm giác cuộc Đại Phục Hồi với thân của mình, thì tất cả những dấu vết các hành động vô thức, những ô trược của sáu mươi ngàn đại kiếp vô minh sẽ được giải trừ khỏi tâm thức của người đó. Tất cả những người nào cùng với Đấng Vĩ Đại thực thi việc phục hồi Đại Bảo Tháp, dù có ý thức về ngài hay không, dù tin tưởng hay tôn sùng hay không đều sẽ đạt thành tựu tối thượng và quyền năng tâm linh vào cuối kiếp làm người ở thế gian, họ sẽ an trụ trong tâm thức của một bậc thành tựu Trì Minh Vương, dưới chân của chính Orgyen Rinpoche (Đức Liên Hoa Sinh).

Điều cuối cùng cần biết là: Có ba cấp thành tựu trong Đại Bảo Tháp này. Thứ nhất là nghiệp báo tốt của việc dâng cúng và cầu nguyện, đã nói ở chương ba; Thứ nhì là nghiệp báo của đức hạnh hoàn hảo (sáu hạnh ba la mật), những điều vốn làm phát sinh Pháp âm vô tận, những lời dạy của chư Phật, Bồ Tát quá khứ, hiện tại, vị lai trải qua hàng trăm ngàn đại kiếp; Và thứ ba là sự thành tựu các phẩm tính của Pháp thân, siêu việt cõi hữu vi (cõi biểu lộ)”.

Khi Guru Rinpoche, Sư trưởng Orgyen, Đức Liên Hoa Sanh nói xong, các tín đồ đều ngạc nhiên, nhận được làn sóng an lạc và năng lực để hộ trì họ trong thời Mạt Pháp.

Samaya Gya Gya Gya
Con Dấu Niêm Phong Ba Lần
Tái Bút:
Dakini Yeshe Tsogyal đã ghi lại những lời này trong kinh văn thiêng

Đức Liên Hoa Sinh
Trích từ Terma Huyền thoại Đại Bảo Tháp