Lợi ích của việc cúng dường Bảo Tháp

Cúng dường hoa lên Bảo tháp

Cúng dường hoa lên Bảo tháp mang lại cho bạn 10 lợi ích không thể nghĩ bàn. Cúng dường hương cũng mang lại lợi ích và công đức tương tự như cúng dường hoa:

1) Bạn có tướng mạo đẹp như hoa.

2) Bạn có tâm thức thanh tịnh.

3) Cơ thể bạn không có mùi hương bất tịnh.

4) Hương thơm thanh tịnh tự nhiên tỏa ra từ cơ thể của bạn.

5) Hương thơm đức hạnh thanh tịnh sẽ tỏa khắp mười phương.

6) Bạn trở thành Bậc hướng đạo tâm linh cho mọi người.

7) Bạn được thụ nhận những phẩm vật mỹ hảo.

8) Bạn đạt được niềm hỷ lạc tuyệt vời.

9) Bạn sẽ được tái sinh vào cảnh giới tốt đẹp, cõi trời hoặc cõi người.

10) Bạn sẽ nhanh chóng đạt được giác ngộ.

Cúng dường đèn lên Bảo tháp

Cúng dường đèn lên Bảo tháp mang lại cho bạn 10 lợi ích như sau:

1) Trong cuộc sống, bạn chính là ngọn đèn soi sáng dẫn đường cho các chúng sinh hữu tình, xua tan bóng tối vô minh và huyễn ảo trong tâm

2) Bạn sẽ đạt trí tuệ Bản Lai.

3) Bạn sẽ đạt thiên nhãn thông của chư thiên.

4) Bạn sẽ đạt Pháp trí, thấu rõ được các hành động thiện và bất thiện (Việc trưởng dưỡng được trí tuệ này vô cùng quan trọng, là nền tảng căn bản giúp bạn trưởng dưỡng thiên nhãn thông và năng lực dẫn dắt, hướng đạo các chúng sinh khác)

5) Bóng tối vô minh sẽ được đẩy lùi.

6) Bạn sẽ nhận được sự sáng suốt của trí tuệ quang minh.

7) Thậm chí khi vẫn lang thang trong luân hồi, bạn sẽ không bao giờ tái sinh trong ba đường ác.

8) Bạn sẽ có được niềm hỷ lạc tuyệt vời.

9) Bạn sẽ được tái sinh vào cảnh giới tốt đẹp, cõi trời hoặc cõi người.

10) Bạn sẽ nhanh chóng đạt được giác ngộ.

Trong kinh điển giải thích pháp thực hành cúng dường đèn thuộc về lý duyên khởi giúp hành giả viên mãn việc tích lũy công đức và đón nhận trọn vẹn ân đức gia trì của chư Phật một cách nhanh chóng. Trong Kinh nhấn mạnh “Nếu ai có tâm nguyện chứng đạt giác ngộ, người đó nên thực hành hàng trăm lần pháp cúng dường đèn. Việc cúng dường hoa thơm và hương bột nên được thực hành thường xuyên tùy thuộc vào cách thức của từng pháp cúng dường”.

Pháp thực hành tịnh hóa dù ở bất kỳ nơi đâu, không chỉ tại các tự viện hay thánh địa linh thiêng, cũng mang lại mười lợi ích cho hành giả. Để chuẩn bị thực hành pháp tịnh hóa, bạn cần dọn dẹp tịnh thất sạch sẽ, và quán tưởng rằng nơi đây sẽ thâu nhiếp trọn vẹn toàn bộ công đức của mười phương ba đời chư Phật.

Bên cạnh việc cúng dường lên ban thờ, bạn cũng nên cúng dường nhiều lần mỗi khi thực hành nghi quỹ. Bạn nên quán tưởng cúng dường tự thân là đức Phật Bản tôn bất khả phân với Kim Cương Thượng sư hoặc hải hội chư Bản tôn bất khả phân với Kim Cương Thượng sư. Chẳng hạn khi bạn cúng dường lên đức Lục Độ Mẫu Tara, nếu bạn có thể quán tưởng đầy đủ tám cúng dường, bạn sẽ đón nhận trọn vẹn công đức vô lượng theo cả khía cạnh tương đối và giải thoát tối thượng.

Nhóm ĐBT biên soạn

Nguồn: Lợi ích của việc cúng dường Bảo Tháp