Lời cầu nguyện được tái sinh trong Cõi Tịnh độ Ngayab, Liên Hoa Quang

Emaho Rangnang deng chen jokpo podrang tser

Emaho! Kỳ diệu thay!

Trên đỉnh của cung điện xuất hiện tự nhiên xứ Dengshen Jokpo

Rangjung lhundrup ngayab pelri u

Ở trung tâm của Núi cõi Ngayab vinh quang hiển lộ tự nhiên,

Rang tsel nyam nang gongpel shelmé kang

Sừng sững ngôi chùa thiêng liêng, năng lực tự nhiên:

Sự phát triển của những kinh nghiệm.

Rangjung pemai shing tu kyewar shok

Cầu mong chúng con được sinh trong Cõi Phật Liên Hoa xuất hiện tự nhiên!

Podrang shar shel lho chok benduria

Mặt phía đông ngôi chùa làm bằng pha lê, mặt phía nam bằng đá màu xanh da trời,

Nub chok raga chang chok tndrai dang

Mặt phía tây bằng đá hồng ngọc và phía bắc bằng đá màu ngọc bích;

Teng og bar sum kusum shingkam tra

Nơi ba cấp độ toả sáng những Cõi Phật của Ba Thân.

Ngayab pema o tu kyewar shok

Cầu mong chúng con được sinh trong Cõi Ngayab, Liên Hoa Quang.

Usu rigdzin pema tsen chok gyé

Ở trung tâm là Vidyadhara (Trì Minh Vương) Liên Hoa và tám hiển lộ của Ngài,

Pakpo pendrup jebang terton tang

Được vây quanh bởi các học giả, những thành tựu giả Ấn Độ, Nhà Vua, những thần dân và các Terton,

Kedrup tumai cho kyi dro leng dzé

Ngoài ra còn có nhiều hiền giả uyên bác và chứng ngộ của Tây Tạng. Tất cả đang tuyên thuyết Giáo Pháp.

Ngyab pema o tu kyewar shok

Cầu mong chúng con được sinh trong Cõi Ngayab, Liên Hoa Quang!

Jaser o long bar kang nyingjé ter

Ở mức độ trung bình, giữa những tia sáng ngũ sắc, là kho tàng của lòng bi mẫn (Đức Chenrezig),

Teng kang domai gongpo o mingyur

Trên cấp độ cao nhất là Đức Nguyên Thủy, Ánh Sáng Bất Động (Amitabha);

Ozer tsé la chok chu shingkam tra

Những Cõi Phật ở khắp mười phương lung linh viên mãn với những tia sáng.

Ngayab pema o tu kyewar shok

Cầu mong chúng con được sinh trong Cõi Ngayab, Liên Hoa Quang!

Chirol lingshi ling trenkopai tsul

Xung quanh Núi Huy Hoàng, những Cõi Phật tạo thành bốn đại lục và những tiểu lục địa của chúng,

Trulpai dokar dumai dro wa dul

Nơi vô số vũ điệu của các Hoá Thân mang lại lợi lạc cho chúng sinh.

Drol wa namshi chinlab zi o bar

Và ánh sáng, sự ban phước của bốn sự giải thoát, chiếu sáng chói lọi trong tất cả sự vinh quang của nó.

Ngayab pema o tu kyewar shok

Cầu mong chúng con được sinh trong Cõi Ngayab, Liên Hoa Quang!

Ja dang jon shing chu lung dra tang ni

Chim muông, cây cối, suối rạch, và gió

Namkha lé kyang zapton cho kyi tré

Và ngay cả những bầu trời cũng phát ra những lời vàng của Giáo Pháp sâu xa;

Kelden tumar min drol cho char bep

Trận mưa Pháp mang sự thuần thục và giải thoát đổ xuống những chúng sinh may mắn.

Ngayab pema o tu kyewar shok

Cầu mong chúng con được sinh trong Cõi Ngayab, Liên Hoa Quang!

Danyam chaktsel chi nang cho trin bul

Chúng con kính lễ trạng thái thuần tịnh, sự như thị (even-ness) và những đám mây tặng vật của những sự cúng đường bên ngoài, bên trong và bí mật.

Geltrul ying shak yi rang chokor kor
Mida shuk sol getsok drola ngo

Chúng con sám hối mọi lỗi lầm và vi phạm của chúng con trong Pháp Giới tuyệt đối,
Chúng con tuỳ hỷ mọi đức hạnh và thỉnh cầu chuyển Pháp luân,
Chúng con cầu nguyện các vị Thầy trụ thế và hồi hướng mọi công đức
của chúng con cho sự lợi lạc của chúng sinh.

Ngayab pema o tu kyewar shok

Cầu mong chúng con được sinh trong Cõi Ngayab, Liên Hoa Quang!

Pachik rigdzin sangyé pejung la

Đức Trì Minh Vương, Đức Phật Pemakara, vị Cha duy nhất,

Pu yi drelmé dung wé sol dep na

Như những đứa con đau khổ, chúng con cầu khẩn Ngài không thôi!

Tsechik chirmi dokpai shingkham chok

Trong Cõi Phật siêu phàm, sự giác ngộ không thể thay đổi đạt được chỉ trong một đời duy nhất.

Ngayab pema o tu kyewar shok

Cầu mong chúng con được sinh trong Cõi Ngayab, Liên Hoa Quang!

Nyik tu gonmé nyam tak dronam kyi

Trong sáu thời trong ngày, Ngài nhìn tất cả chúng sinh của thời đại
cặn bã này, là những kẻ yếu đuối, không được chở che,

Tsen dzin ngak da soldep kangzak la

Là những kẻ luôn nhớ tới Ngài trong tâm,
trì tụng thần chú của Ngài và khẩn cầu Ngài!

Tu druk zikte je zung ukyung shing

Xin chăm sóc và cứu giúp họ!

Ngayab pema o tu kyewar shok

Cầu mong chúng con được sinh trong Cõi Ngayab, Liên Hoa Quang!

Chok tu gyelwai shingkam rabjam kun

Tất cả những cõi tịnh độ vô hạn của các Đấng Chiến Thắng
trong ba thời và mười phương,

Guru jeyi shing gi kopar dzok

Được tìm thấy đầy đủ trong cõi hiển lộ của Đức Guru của chúng con.

Shingkam kun dzok sangyé pemai shing

Trong Cõi Phật của Đức Phật Liên Hoa, mọi cõi Tịnh độ đều hiện diện.

Ngayab pema o tu kyewar shok

Cầu mong chúng con được sinh trong Cõi Ngayab, Liên Hoa Quang!

Teryang sa chu lam ngai yonten kun

Mọi phẩm tính của năm con đường và mười cấp độ (thập địa)
được làm cho viên mãn

Dzok ching rigdzin namshi sang lam lé

Bằng cách đi theo con đường bí mật của Bốn Trì Minh Vương

Midok tsé chik ngon tsang gyawai shing

Trong xứ nơi mà sự Giác ngộ không thể thay đổi
đạt được chỉ trong một đời duy nhất.

Ngayab pema o tu kyewar shok

Cầu mong chúng con được sinh trong Cõi Ngayab, Liên Hoa Quang!

Tun min nanglu dorjé kopai trong

Nơi trung tâm của thành phố kim cương, thân thể hiện tại kỳ diệu này,

Tsepep rigpa pelri shingkam tra

Cõi tịnh độ Núi Huy Hoàng nơi tâm giác ngộ
chiếu sáng hoàn toàn khai mở

Shitro kusum doné lhundrup sel

Những Bổn Tôn an bình và phẫn nộ và ba Thân (kaya)
hiện diện tự nhiên từ vô thủy.

Ngayab pema o tu kyewar shok

Cầu mong chúng con được sinh trong Cõi Ngayab, Liên Hoa Quang!

Sangwar tsa sum kor nga pelri shing

Thật huyền nhiệm, Núi Huy Hoàng không gì khác hơn
là ba kinh mạch và năm trung tâm.

A hang ga shi nyam nang tselka gyé

Nơi từ A và Hang, trạng thái của bốn hỷ lạc tăng trưởng và củng cố,

Pawo daki dorjei lu kar gyur

Những vũ điệu và bài ca kim cương của các Dakini và Daka.

Ngayab pema o tu kyewar shok

Cầu mong chúng con được sinh trong Cõi Ngayab, Liên Hoa Quang!

Cho zé lodé shi drol chokui dang

Sự chói lọi của Pháp Thân, sự giải thoát nền tảng, siêu vượt sự hiểu biết,
nơi những hiện tượng được hấp thu trở lại,

Mangag dré cho gong tsel da cho ton

Giảng dạy bằng Giáo Pháp tượng trưng,
không đứt đoạn của kết quả, sự phô diễn của trí tuệ.

Ton gyi pelri kadag gong ying tra

Núi Huy Hoàng tuyệt đối là sự trải rộng chói lọi của trí tuệ,
sự thuần tịnh nguyên sơ,

Ngayab pema o tu kyewar shok

Cầu mong chúng con được sinh trong Cõi Ngayab, Liên Hoa Quang!

Ter yang kakyab pama semchen kun

Ở đó, cầu mong những chúng sinh cha mẹ của con,
bao la vô lượng như không gian,

Zabsang trulpai cho kyi min ching drol

Thuần thục và được giải thoát nhờ Giáo Pháp hiển lộ sâu xa và bí mật;

Pa chik rigdzin sangyé pemai drung

Cầu mong tất cả họ tụ hội trước người cha duy nhất của họ,
Đức Phật Liên Hoa,

Tsombu chik tu ngon sangyé gyur chik

Cùng đạt được sự Toàn Giác trong một tập hội!

Trích: Zandopelri Monlam – Con Đường Bí mật Của Các Trì Minh Vương