Những lợi lạc của việc xây dựng một Bảo tháp

Xin cúng dường Tam bảo!

Tôi sẽ giảng nghĩa ngắn gọn việc xây dựng một Bảo tháp của Đấng Thiện Thệ và những lợi ích đối với những người sùng mộ khi lễ lạy, dâng hiến những món cúng dường và đi nhiễu quanh tháp. Tập hội những người sùng mộ quan tâm tới những Kinh điển xác thực mà tôi đã dẫn chứng ở đây như những bằng chứng, xin hoan hỉ chấp nhận những điều này!

Trong Kinh Karmavibhanga có nói:

Đức Phật nói với Shuka, chàng thanh niên Bà la môn:

Có mười tám lợi lạc của việc xây dựng một Bảo tháp Thiện Thệ. Mười tám điều đó là gì?

1/ Ta sẽ được sinh làm nam tử (con trai) của một nhà lãnh đạo vĩ đại;

2/ Sẽ có một thân thể tôn quý;

3/ Sẽ trở nên đẹp đẽ và vô cùng hấp dẫn;

4/ Sẽ có những khả năng giác quan sắc bén;

5/ Sẽ đầy năng lực và nổi tiếng;

6/ Sẽ có một đoàn tùy tùng vĩ đại gồm những người phục vụ và phụ tá;

7/ Sẽ trở thành một vị lãnh đạo của con người;

8/ Sẽ là một nơi nương tựa cho tất cả;

9/ Sẽ lừng danh trong mười phương;

10/ Sẽ có thể tự diễn đạt bằng các ngôn ngữ và vần kệ một cách rộng rãi;

11/ Sẽ nhận những món cúng dường từ người và trời;

12/ Sẽ sở hữu nhiều của cải;

13/ Sẽ có được lãnh thổ của một Chuyển Luân Thánh Vương;

14/ Sẽ có một cuộc đời trường thọ;

15/ Thân thể ta sẽ như một bộ sưu tập kim cương;

16/ Thân ta sẽ được phú bẩm những dấu hiệu chính và phụ (của một vị Phật);

17/ Sẽ được tái sinh trong ba cõi cao;

18/ Sẽ nhanh chóng đạt được Niết bàn toàn hảo;

Mười tám điều này là những lợi lạc của việc xây dựng một Bảo Tháp Thiện Thệ.

Trong Mật điển Manjushri (Văn Thù) Mula có nói:

Nếu chính tay ta xây dựng một Bảo tháp để tịnh hóa thân thể ta, ta sẽ có thể làm như thế cho dù ta mắc năm tội vô cùng tàn ác. Nếu xây dựng một trăm ngàn Bảo tháp, ta sẽ trở thành vị lãnh đạo thế giới của tất cả những Trì Minh Vương, hoàn toàn thấu hiểu mọi Kinh điển và được phú bẩm những thiện xảo và trí tuệ. Trong một thời đại an trụ, sau khi chết, ta sẽ luôn luôn sinh ra làm một nhà cai trị và không bao giờ bị đọa trong ba cõi thấp. Như mặt trời mọc trong một quốc gia trung ương, ta sẽ được phú bẩm mọi khả năng giác quan, nhớ được những gì ta đã học và nhớ lại những đời trước của mình.

Trong Kinh Bình Xá lợi Bí mật có nói:

Đức Thế Tôn đã nói:

Kim Cương Thủ, nếu ta biên soạn Giáo pháp này và đặt nó trong một Bảo tháp, Bảo tháp đó sẽ trở thành xá lợi kim cương tinh túy của tất cả các Đức Như Lai. Nó sẽ trở thành một Bảo tháp được gia hộ bằng tinh túy Đà ra ni bí mật của tất cả các Đức Như Lai. Nó sẽ trở thành một Bảo tháp của chín mươi chín Đức Như Lai, cũng nhiều như mè trong một bình hạt mè. Nó sẽ được gia hộ như một Bảo tháp chứa đựng đôi mắt và Ushnisha (nhục kế) của tất cả các Đức Như Lai.

Tất cả những ai đặt hình ảnh của Đức Phật trong một Bảo tháp, người ấy sẽ được gia hộ bằng tính chất của bảy viên ngọc quý của các hình ảnh Như Lai. Tất cả những ai tỏ lòng sùng kính và tôn trọng Bảo tháp này, họ sẽ trở thành những vị Bất-lai và cuối cùng sẽ tỉnh thức hoàn toàn và viên mãn đối với sự giác ngộ vô song và tuyệt đối toàn hảo.

Cho dù ta chỉ cúng dường một lễ lạy duy nhất hay chỉ thực hiện một lần đi nhiễu, ta sẽ hoàn toàn thoát khỏi việc đọa lạc những nơi chốn xấu xa như địa ngục A Tỳ. Ta sẽ không bao giờ rời bỏ con đường dẫn tới sự giác ngộ vô song và hoàn toàn viên mãn. Cũng thế, vùng đất quanh Bảo tháp này và các hình ảnh sẽ được tất cả các Đức Như Lai gia hộ.

Trong Kinh Saddharma Pundarika có nói:

Các bức tường được xây dựng từ bùn và gạch,

Và một Bảo tháp của Đấng Chiến Thắng được xây dựng như thế.

Vì thế, cho dù nó được xây dựng từ những đống đất đen,

Những ai xây dựng một Bảo tháp vì Đấng Chiến Thắng,

Ở những nơi hẻo lánh khốn khổ,

Cho dù nó được làm bằng một đống cát,

Của những trẻ em chơi những trò chơi,

(Những người xây dựng) sẽ đạt được giác ngộ.

Những lợi lạc của việc hiến dâng món cúng dường (cho một Bảo tháp) được nói trong Kinh do Prasenajid (Vua Ba Tư Nặc) khẩn cầu:

Nếu ta rửa sạch một Bảo tháp

Ta sẽ có một cuộc đời trường thọ trong các thế giới của trời và người.

Thân và tâm ta sẽ thoát khỏi bệnh tật.

Ta sẽ chiến thắng mọi đau khổ,

Sẽ đạt được hạnh phúc vĩnh cửu và sẽ giàu có.

Nếu ta rung một cái chuông trước Phật Tháp,

Ta sẽ có ngôn ngữ cuốn hút và danh tiếng lớn lao.

Ta sẽ có giọng nói vui vẻ của Phạm Thiên và nhớ lại những đời trước của ta.

Trong số những vị uyên bác, những ai lần chuỗi với tâm sùng mộ trước một Bảo tháp Thiện Thệ, sẽ được trao tặng một cách tốt lành nhiều chuỗi vàng quý báu,

Sẽ có được những món trang sức khác nhau,

Và sẽ trở thành người lỗi lạc nhất trong số những người xứng đáng và may mắn.

Những ai hiến dâng âm nhạc cho một Bảo tháp của Đấng Chiến Thắng,

Sẽ có niềm tin toàn hảo trong sự sâu xa và hiểu biết.

Sẽ có một thân tướng vật lý toàn hảo và một tâm thức cùng ngôn ngữ thanh tịnh.

Ngữ của ta sẽ làm thỏa mãn thế giới.

Những người đặt những cờ chiến thắng tuyệt đẹp khác nhau

Tại thánh tích thiết yếu (Bảo tháp), là suối nguồn của công đức tinh khiết,

Bản thân họ sẽ nhận những cúng dường như hiện tại chúng là ruộng cúng dường của thế giới.

Nếu ta gắn những cờ đuôi nheo tại một Bảo tháp Thiện Thệ,

Ta sẽ trở thành một người trị vì vinh quang của con người, một người cai trị đầy năng lực của các vị trời,

Và sẽ kinh nghiệm đại lạc.

Ta sẽ giành được cờ đuôi nheo đặc biệt của sự tự do toàn hảo.

Nếu ta lau chùi một Bảo tháp Phật,

Ta sẽ trở nên tuyệt đẹp và hấp dẫn,

Sẽ có một gương mặt cao quý và nước da của một hoa sen.

Ta sẽ hoàn toàn thoát khỏi những khiếm khuyết của sinh tử.

Những ai lau chùi bụi đất quanh một Bảo tháp

Bằng khăn sạch vào mùa xuân

Sẽ được quý bà cầm những chiếc quạt có cán vàng

Quạt một cách thân ái.

Liên quan đến những lợi lạc của việc lễ lạy và đi nhiễu một Bảo tháp, trong Kinh Quán thế Âm có nói:

Nếu ta quỳ gối một cách tôn kính trước một Phật Tháp,

Ta sẽ trở thành một anh hùng và quốc vương đầy năng lực của thế giới.

Sẽ có một áo giáp với những biểu tượng bằng vàng.

Ta sẽ trở thành một vị Thầy đầy năng lực và yêu thích chư Phật.

Trong Kinh Saddharma Pundarika có nói:

Những ai chắp tay trước một Bảo tháp,

Bằng hai tay hay chỉ một tay;

Những ai chỉ một lần cúi mình lễ lạy,

Hay thậm chí cúi đầu trong thời gian ngắn;

Những ai lễ lạy hay chỉ nói “Phật”, ngay cả với tâm sao lãng,

Dù một lần hay vài lần,

Trước nơi xá lợi được lưu giữ,

Người ấy sẽ đạt được giác ngộ siêu việt.

Trong Caitya Pradakshina Ghata có nói:

Những phẩm tính của việc đi nhiễu một Bảo tháp của vị Bảo Hộ Thế Giới,

Không thể được mô tả một cách đúng đắn bằng ngôn từ đơn thuần.

Những điều này và những trích dẫn khác từ các Kinh điển và Mật điển sẽ phát triển niềm tin và hỉ lạc bao la.

Tôi thúc đẩy tất cả những ai khát khao hạnh phúc và may mắn sẽ sử dụng hiện hữu làm người của họ trong một cách thế đầy ý nghĩa. Hãy nỗ lực tốt nhất những khả năng của các bạn, để thâu thập những tích tập (của những hành vi và trí tuệ xứng đáng) và hãy tịnh hóa mọi che chướng. Với một thái độ Bồ đề tâm, lễ lạy, cúng dường, đi nhiễu, lập ước nguyện cao quý v.v… trước những nơi nương tựa siêu việt đặc biệt này (các Bảo tháp), điều đó sẽ ban những lợi lạc vĩ đại đầy ý nghĩa qua việc thấy, nghe và tưởng nhớ.

Điều này được biên soạn bởi Phật Kim Cương (Chatral Sangye Dorje), người từ bỏ là người vào thời buổi này của năm suy đồi ban tặng diện mạo của việc dẫn dắt chúng sinh qua những biểu trưng của thân, ngữ và tâm Phật.

Nhờ công đức này, nguyện mọi chúng sinh đạt được cấp độ siêu việt những giới hạn của sinh tử và Niết bàn. Bằng cách đánh bại lực lượng các ma quân, nguyện họ hộ trì năng lực của vương quốc vĩ đại của Đức Phổ Hiền, nguyện hai lợi lạc (cho bản thân và những người khác) hiển lộ một cách tự nhiên và nguyện điều tốt lành và huy hoàng rực sáng.

Bài này được biên soạn vào ngày 22 tháng 9 năm Hỏa Mã đực thuộc chu kỳ sáu mươi năm thứ 16 (1966). SARVA MANGALAM!

Kyabje Chadral Sangye Dorje Rinpoche

Việt dịch: Thanh Liên

Nguyên tác: The Benefits of Building a Stupa, Offering Prostrations, Presenting Offerings, Circumambulating It and Making Aspirations