NGÀY MAI [27/07/1947 – 27/07/2023] KỶ NIỆM VÀ TRI ÂN – 76 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 

Tinh thần “Hiếu nghĩa bác ái – Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”, thể hiện lòng QUÝ TRỌNG và BIẾT ƠN đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, thống nhất tự do của Tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân. 

Ngày mai, 27/07/2023 chúng con cầu mong tất cả những anh linh đã tử trận hữu danh và vô danh được đầy đủ nhân duyên Phước Đức được vãng sinh về các cõi tịnh độ linh thánh của Chư Phật và những chiến sĩ còn sống được đầy đủ nhân duyên được kết nối với Chánh pháp có một cuộc sống An lành và Hạnh phúc. 

OM AMI DEWA HRI

OM MANI PADME HUM HRI

OM AH HUM BENZA GURU PADMA SIDDHI HUM

OM TARE TUTARE TURE SOHA

Cầu mong mọi hận thù đều chuyển hóa thành Yêu Thương;

Cầu mong mọi thế giới bên ngoài, bên trong đều là Tịnh Độ;

Cầu mong mọi âm thanh đều là âm vang của Thần Chú;

Cầu mong mọi vọng tưởng đều chuyển hóa thành giác tánh bản nhiên; 

Cầu mong Bồ Đề Tâm tăng trưởng và lớn mạnh đến khi vòng luân hồi trống rỗng.

~ Viet Rigpa Foundation

Tôn ảnh: Các nghĩa trang chính tại Việt Nam và các Cõi Tịnh Độ Linh Thánh. 

www.vietrigpa.org