Tầm quan trọng của việc xây dựng các Bảo Tháp trên Thế Giới

Đức Phật đã dạy nhiều phương tiện thiện xảo mà nhờ đó, chúng ta có thể hoàn thành hai mục tiêu của hạnh phúc tạm thời trong các cõi cao hơn và thiện hạnh rốt ráo của giác ngộ viên mãn. Để hoàn thành những mục tiêu này, chúng ta phải tích lũy công đứctịnh hóa che chướng nhờ bốn phương pháp then chốt: (1) xây dựng bảo tháp ở nơi không có bảo tháp; (2) cúng dường hay xây dựng một Tu viện cho tập hội Tăng đoàn; (3) xoa dịu bất hòa trong một nhóm Tăng đoàn; (4) trưởng dưỡng lòng từ với tất cả chúng sinh bình đẳng. Trong tất cả các giáo lý Phật, bốn điều này là thực hành thù thắng nhất để tích lũy công đức và tịnh hóa che chướng.

Trong bốn phương pháp này, quan trọng nhất là xây dựng bảo tháp ở nơi không có bảo tháp nào. Như Đức Phật đã dạy trong các Kinh điển, bên cạnh lượng công đức chẳng thể nghĩ bàn từ việc xây dựng một bảo tháp, thậm chí nếu một đứa trẻ đơn giản đắp hình một bảo tháp bằng cát trong lúc chơi đùa, hành động này cũng tạo ra công đức lớn đến mức nó sẽ dẫn dắt đứa trẻ này cuối cùng đạt đến sự giác ngộ rốt ráo của Phật quả. Không nghi ngờ gì, bản thân công đức này có thể đem đến những kết quả tuyệt diệu.

Về kích thước của bảo tháp được xây dựng, như các Kinh điển tuyên bố, chỉ xây dựng một bảo tháp lớn bằng hạt chiêu liêu cũng sẽ cho phép chúng ta tạm thời tái sinh làm vị Chuyển Luân Vương sở hữu của cải và hạnh phúc chẳng thể nghĩ bàn và rốt ráo thành tựu Phật quả trong khoảng thời gian ngắn. Công đức của việc xây dựng một bảo tháp lớn với chất lượng tốt thậm chí sẽ còn chẳng thể nghĩ bàn hơn rất nhiều.

Do đó, nếu con quyên góp hào phóng cho việc xây dựng một bảo tháp, chắc chắn công đức tích lũy được sẽ cực kỳ bao la. Ngay cả một sự quyên góp nhỏ chỉ bằng một phần trăm đồ ăn con dùng trong ba bữa một ngày cũng sẽ tạo ra công đức cho phép con không tái sinh nghèo đói hay khó chịu mà thay vào đó, luôn được vẻ ngoài dễ chịu và của cải dồi dào đời này qua đời khác – và chẳng bao lâu sẽ thành tựu Phật quả.

Về những người trực tiếp tham gia xây dựng một bảo tháp, nếu họ dành thời gian trải qua những khó khăn và vất vả trong việc xây dựng, không nghi ngờ gì, họ sẽ tích lũy lượng công đức chẳng thể nghĩ bàn. Thậm chí chỉ vác một [khối] đá để xây dựng bảo tháp trong lúc nghỉ uống trà cũng sẽ cho phép chúng ta sinh làm Chuyển Luân Vương số lần nhiều như số vi trần tạo thành [khối] đá đó và cuối cùng, đạt được hỷ lạc hoàn hảo và an bình rốt ráo thoát khỏi khổ đau của luân hồi.

Đây là những lợi lạc chung mà việc xây dựng một bảo tháp Phật giáo đem lại. Nếu con xây dựng một bảo tháp vô cùng trang nghiêm đặc biệt để tôn vinh đạo sư của mình, công đức tạo ra sẽ tăng lên hàng trăm hay thậm chí hàng nghìn lần. Điều này là bởi Bổn Sư là sự hợp nhất của Tam Bảo – thân Ngài là Tăng, khẩu Ngài là Pháp và ý Ngài là Phật. Hơn nữa, nếu bảo tháp này chứa xá lợi quý báu của Bổn Sư, nó sẽ tạo ra công đức giống như xây dựng bảo tháp xá lợi cho tất cả chư Phật trong vô số thế giới khắp mười phương. Thậm chí nếu được xây dựng bằng đá và đất bình thường, con sẽ vẫn tích lũy vô lượng công đức khi so với việc xây dựng bảo tháp cho tất cả chư Phật và Bồ Tát bằng bảy kiểu ngọc báu.

Bởi các con đang xây dựng bảo tháp vĩ đại này để tôn vinh đạo sư gốc, các con sẽ tích lũy công đức và tận hưởng những kết quả tốt lành vô lượng như điều Ta vừa đề cập. Bên cạnh đó, quyên góp hay phục vụ cho dự án này bằng thân hay khẩu sẽ tích lũy vô lượng công đức. Bất kỳ ai tham gia vào dự án này với năng lượng và lòng nhiệt thành vô cùng sẽ được trường thọ, mạnh khỏe, cát tường và hạnh phúc trong đời hiện tại; và trong đời sau, họ sẽ tái sinh trong một Tịnh độ, chẳng hạn Cực Lạc ở phương Tây.

 Khenpo Jigme Phuntsok Rinpoche 

Việt dịch: Pema Jyana

Trích: Bài giảng vào năm 1993 tại địa điểm của Đại Bảo Tháp Giác Ngộ ở Colorado