Chư Thiên cũng phải chịu đựng nỗi khổ của cái chết và luân hồi

Chư Thiên vui hưởng sức khỏe, tiện nghi, của cải và hạnh phúc toàn hảo suốt cuộc đời họ. Tuy nhiên, họ tiêu phí thời gian trong việc tiêu khiển. Ý tưởng thực hành Phật Pháp không bao giờ hiện đến với họ. Suốt trong cả cuộc đời có […]

Read more
1 2 3 4 5 7