Hãy yêu quý thực hành của bạn

Ta không thể phí phạm cuộc đời này. Việc kiếm sống là một phần việc để cuộc đời này tồn tại nhưng không phải là phần quan trọng nhất. Ta nên coi việc thực hành Pháp là phần quan trọng nhất của cuộc đời bởi nó là phương tiện, phương pháp trọn vẹn, để giải thoát bản thân ta khỏi mọi đau khổ trong đời này và những đời sau.

Read more

Đừng lãng phí đời người quý báu này

TA THƯỜNG NGHE NÓI rằng thật khó tìm được một thân người. Không phải là bất kỳ thân người nào mà là một thân người “quý báu” có nối kết với Giáo pháp – đó chính là điều khó đạt được. Khi suy xét đời người quý báu ra sao và việc tạo lập mọi nhân duyên để đạt được giác ngộ khó khăn thế nào, làm sao ta có thể lãng phí cơ hội quý báu này?

Read more

Hành Giả Thiền Định

Là một người thực hành. Bạn phải có niềm tin, sự kiên trì, từ bỏ và tỉnh ngộ. Bạn phải buồn rầu và nhàm chán đối với sinh tử, và nỗ lực để đạt được tự do. Khi từ bỏ những mối quan tâm về cuộc đời này và tìm kiếm Giác ngộ tối hậu. Bạn phải bỏ lại thật xa phía sau những phóng dật, và ít phiền não, Thanh thản và dung thứ, có tri giác thanh tịnh và lòng sùng mộ mãnh liệt, Cũng như có tâm kiên cố và lòng tôn kính sâu xa đối với giáo lý –

Read more
1 5 6 7