Chúc mừng năm mới 2017 với Nguyện Bồ Đề Tâm

ozear

Bồ-Đề tâm vương, tâm tối thượng, tâm vô cùng cao quý,

Nơi tâm ấy chưa sinh, xin cho tâm ấy nảy sinh,

Nơi tâm ấy đã sinh, xin cho tâm ấy đừng bao giờ thoái chuyển

Mà vĩnh viễn mỗi ngày một vươn lên, vươn lên cao hơn.

Mong mọi sự tốt lành !