Tiểu sử ngắn Đức Kyabje Taklung Tsetrul Rinpoche

Năm 2011, Đức Kyabje Taklung Tsetrul Rinpoche nhận lời thỉnh cầu đến Tu viện Mindrolling – Ấn Độ. Tại đây, Ngài đã trao truyền các quán đảnh Kunzang Gonpa Zangthal cho Tulku và các tu sĩ và những người có phước duyên và Ngài đã ban phước, gia trì cho vùng đất này. Năm 2008, rất nhiều tu sĩ cũng tới Tu viện Mindrolling để thọ nhận các giáo lý thâm sâu và các quán đảnh của Rinchen Terdzod.

Đức Kyabje Taklung Tsetrul Rinpoche là người đứng đầu Tu viện Dorje Drak và cũng là người hộ trì truyền thống Dorje Drak và nền tảng là giáo lý Kho Tàng Phương Bắc của Khai Mật Tạng vĩ đại Terton Rigdzin Godem. Đức Kyabje Taklung Tsetrul Rinpoche được nhiều người biết đến là người nắm giữ toàn bộ truyền thống Kama và Terma vĩ đại của Dòng truyền thừa Nyingmapa. Đức Kyabje Taklung Tsetrul Rinpoche cũng là một trong những bậc Thầy uyên thâm nhất của Dòng truyền thừa Nyingmapa trong Phật giáo Tây Tạng.

Đức Kyabje Taklung Tsetrul Rinpoche sinh ra ở trung tâm Tây Tạng vào năm 1926 theo lịch phương Tây. Ngài được ấn chứng là Hoá thân của Đạo sư vĩ đại Ngok Choku Dorje. Ngài bắt đầu học tập tại Tu viện Takling Tse khi lên 5 tuổi. Năm lên 8 tuổi, Ngài trở thành vị hộ trì cuả dòng Dorje Drak. Tại đây, Ngài đã trải qua quá trình tu tập khổ hạnh và sau đó tinh thông các nghi quỹ và các môn nghệ thuật Phật giáo, đồng thời Ngài thọ nhận toàn bộ giáo lý và quán đảnh của Dòng Kho tàng phương Bắc. Năm 20 tuổi, Đức Kyabje Taklung Tsetrul Rinpoche thọ nhận các quán đảnh và trao truyền pháp Rinchen Terzod cũng như các trao truyền khác từ Đức Kyabje Shechen Rabjam Rinpoche.

Sau cuộc xâm chiếm Tây Tạng vào năm 1959, Đức Kyabje Taklung Tsetrul Rinpoche bị buộc phải rời khỏi Tây Tạng. Sống trong cảnh lưu vong nhưng Ngài vẫn nỗ lực tìm kiếm và thọ nhận các giáo lý và trao truyền từ nhiều bậc Đạo sư lỗi lạc như Đức Pháp vương Gyalwang Karmapa đời thứ 16, Đức Kyabje Dudjom Rinpoche, Đức Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche và nhiều vị thành tựu giả khác.

Hiện nay, Đức Kyabje Taklung Tsetrul Rinpoche đang định cư tại Shimla, Ấn Độ. Ngài tiếp tục thiết lập Tu viện Dorje Drak mới và dẫn dắt cộng đồng người tu tập tại đây. Ngài hiện còn là trưởng dòng Nyingmapa.

Việt dịch: Nhóm Rigpa Lotsawas

Hiệu đính: Giác Nhiên

Đọc thêm tại: kimcuongthua.org

Mọi sai sót đều do người dịch và người hiệu đính. Có chút phước đức nhỏ nhoi nào xin hồi hướng cho những ai có duyên với Đức Kyabje Taklung Tsetrul Rinpoche đều được Ngài dẫn dắt sớm liễu thoát sinh tử và cầu mong nhờ công đức này Ngài sớm quang lâm đến Việt nam