Lợi ích của việc nhiễu quanh tháp và cầu nguyện

Vua Trisong Detsen lại hỏi Đạo Sư Liên Hoa Sanh: “Thưa Đại Sư! Xin Ngài nói cho chúng con biết về lợi ích và phước báu của việc phục lạy trước Bảo Tháp, đi nhiễu quanh Tháp, chiêm bái và cúng dường, cùng làm công quả cho nơi tụ hội hợp nhất của chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai”.

Đại Sư trả lời: “Thưa Đại Vương! Xin Ngài hết sức chú ý nghe Ta nói! Sau khi chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai đã thực sự tan hòa, nhập vào Tâm Thuần Tịnh của Bảo Tháp vĩnh viễn, thì Đại Bảo Tháp này có quyền năng khiến cho mọi lời cầu xin và mọi ý nguyện đều được thành tựu tức khắc và vô cùng, vì Tháp đã trở thành Viên Ngọc Như Ý, Yeshe Norbu. Chúng sinh bất cứ ai với tấm lòng trong sạch phục lạy trước Đại Bảo Tháp, nhiễu quanh Tháp và chiêm bái Tháp sẽ có được lợi ích và phước huệ vô lượng không thể nghĩ bàn, vượt quá cả sự diễn tả của chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai, vì những tảng đá xây thành Bảo Tháp này là để mang lại niềm vui bất khả tư nghị cho loài người. Vì Đại Bảo Tháp này là nơi nhận Phật Tâm của chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai, nên Tháp cũng là nơi chiêm bái của những người phàm cũng như chư thiên. Đối với người và trời, bất cứ lời cầu xin hay khấn nguyện nào trước Tháp này, cũng sẽ được ban cho sự như ý, thậm chí ngay cả sự chứng ngộ tối thượng và quyền năng tâm linh cũng có thể được đạt được.

Đại Bảo Tháp Jarungkhasor, Viên Ngọc Như Ý Quý Báu này sẽ ban cho mọi điều hạnh phúc. Người nào đến viếng Tháp sẽ không bị sa vào ba cõi thấp: ngạ quỷ, súc sinh và địa ngục, khi thần thức của người đó lang thang trong cõi Bardo sau khi chết. Người nào nghe thấy sự rung động của Đại Bảo Tháp bằng tai của mình, thì chủng tử giác ngộ tối thượng sẽ được gieo trồng trong người đó. Người nào quán tưởng bản tánh của Đại Bảo Tháp thì người đó sẽ không xáo động, kiêu mạn, hôn trầm và sẽ tái sinh vào dòng thiền định. Người nào cung kính khoanh tay trước Tháp, người đó sẽ đi theo Chánh Đạo.

Bất kỳ người nào cúi mình đảnh lễ sâu xa trước Đại Bảo Tháp, người đó sẽ trở thành một Bậc Chuyển Luân Vương (Vua của Vũ Trụ). Người nào nhiễu quanh Đại Bảo Tháp sẽ đạt được bảy điều thiêng liêng hạnh phúc: Tái sinh cao quý, thân thể tốt đẹp, rất sung sướng, có trí huệ và đức hạnh, giàu có và quyền lực, không có bệnh tật và cực kỳ trường thọ. Người nào cầu nguyện sẽ được như ý tức khắc cho mình cũng như cho người khác. Người nào cúng dường cho các tu sĩ của Tháp, thì kiếp sau của họ sẽ không còn bị đói khát, bệnh tật. Người nào dâng hoa cho Đại Bảo Tháp thì sẽ được phước, lộc, an khang. Người nào dâng hương nhang sẽ đạt được việc làm trong sạch và đạo đức. Người nào dâng đèn sẽ thoát khỏi bóng tối vô minh và đạt được giác ngộ.

Người nào dâng hương liệu thơm sẽ không gặp phiền não, đau khổ. Người nào cúng dường thực phẩm ban phước sẽ sống một đời thiền định và không bị đói. Người nào dâng âm nhạc lên Đại Bảo Tháp là hoằng truyền Pháp âm ra khắp mười phương. Người nào dâng âm thanh của chiêng, chập chõa sẽ đạt sự hiểu biết sâu rộng và thịnh vượng. Người nào dâng âm thanh của chuông nhỏ sẽ có giọng nói ngọt êm, giọng nói thiêng liêng của vua trời Phạm Thiên. Người nào dâng một đồ hình Mandala lên Đại Bảo Tháp sẽ đạt được công đức và trí huệ viên mãn như kết quả của tu tập tâm linh tạm thời và tối hậu.

Người nào dâng một đồ hình bằng Mandala gồm năm loại đá quý: vàng, bạc, lục ngọc, san hô và ngọc trai sẽ không bị nghèo khổ bất hạnh, và sẽ làm chủ kho tàng vô tận của cõi trời. Người nào dâng một Mandala bằng thất bảo sẽ được hưởng sự giàu sang của xứ sở mà người đó sống kiếp tạm và đắc Thân Thiêng Liêng với bảy điều cát tường trong cõi giới siêu phàm. Người nào dâng một Mandala bằng năm loại thảo dược sẽ không bị các bệnh tật thân thể, cảm xúc và tâm trí, các bệnh chết người và các bệnh tật khác. Người nào dâng một Mandala bằng ngũ đại sẽ thoát khỏi phiền não do tham, sân, si, ganh tỵ, kiêu mạn và đắc Phật Thân của Ngũ Trí Như Lai (Năm Vị Phật Thiền chủ 5 Bộ): Amitabha Vô Lượng Quang, Amoghasiddhi Bất Không Thành Tựu, Vajrasattva Kim Cương Tát Đỏa, Ratnasambhava Bảo Sinh và Vairocana Tỳ Lô Giá Na Đại Nhật. Người nào dâng một Mandala bằng năm loại hạt ngũ cốc sẽ được một vụ thu hoạch nông sản tốt.

Người nào dâng năm loại hương thơm lên Đại Bảo Tháp sẽ có được sắc đẹp và được mọi người yêu mến. Người nào dâng năm loại nước thơm sẽ có một ngôi nhà sạch sẽ, không có mùi tanh hôi. Người nào dâng lên năm món thiêng liêng sẽ có công đức và được tăng quyền, vinh, phúc, lộc. Người nào dâng lọng báu và cờ (phướn) chiến thắng sẽ được hóa giải những xúc tình xấu và được kính trọng. Người nào dâng những bức màn trướng thêu hay lá cờ thiêng sẽ được giàu có, hạnh phúc, không bị các nạn nước, lửa, sư tử, voi, án phạt, rắn rết, gái điếm và côn đồ… Người nào dâng một chuỗi hạt hay vương miện sẽ đạt được sự hỷ lạc của người và trời, được trang sức bằng thất bảo. Người nào dâng đèn sẽ được linh ảnh thật của chư Phật, Bồ Tát mười phương.

Người nào dâng dầu cải sẽ không bị hôn trầm. Người nào dâng đèn bơ người đó sẽ tỏa ánh sáng Giáo Pháp ra khắp mười phương. Người nào dâng Bánh Xe Báu lên Đại Bảo Tháp, người đó sẽ chuyển Pháp Luân. Người nào dâng Ngọc Báu sẽ nhận được những điều ước muốn trút đổ xuống như mưa. Người nào dâng Hoàng Hậu Báu sẽ được tái sinh trong dòng trí huệ thuần khiết. Người nào dâng Tể Tướng Báu sẽ trở thành một nhà lãnh đạo tâm linh thiện xảo trong pháp môn và phương tiện. Người nào dâng Voi Báu sẽ hiểu được ý nghĩa tối thượng của Đại Thừa. Người nào dâng Ngựa Báu sẽ đạt được bốn sức mạnh chuyển hóa kỳ diệu là: Ý Chí, Năng Lượng, Thông Tuệ và Phân Tích. Người nào dâng Đại Tướng Báu sẽ chiến thắng tất cả các kẻ thù địch. Người nào dâng Bảy Tặng Phẩm Báu sẽ đắc Đại Pháp Giới. Người nào dâng 8 Biểu Tượng Cát Tường sẽ đắc thân trang hoàng với mọi dấu hiệu, hảo tướng kỳ diệu. Người nào dâng đủ Tám Biểu Tượng Huyền Diệu trên sẽ nhận được điều lành và hưởng phước báu của trời và người.

Người nào dâng y phục cho tu sĩ của Đại Bảo Tháp sẽ được hưởng vải tốt mịn. Người nào quét vôi trắng cho Tháp sẽ có nước da sáng đẹp, phúc, lộc, an khang, có quyền lực đối với người, trời và ma quỷ. Người nào dâng phó mát, sữa và bơ sẽ nhận được Bò Ước Vĩnh Cửu và một đàn bò. Người nào dâng mật mía, mật ong, đường sẽ được nhận thực phẩm của cõi trời. Người nào dâng lên những hạt gạo chắc và tròn sẽ không bao giờ tái sinh thành ngạ quỷ. Người nào dâng nước trái cây sẽ được hưởng tất cả đồ ăn như một đại dương cam lồ. Người nào dâng trái cây sẽ được hưởng những món ăn ngon. Người nào dâng thực phẩm để cúng dường sau khi đã tịnh hóa và ban phước sẽ đạt được sự chứng ngộ tối thượng và các quyền năng tâm linh, mọi điều ước sẽ trở thành sự thật. Người nào dâng nước có pha năm loại hương thơm sẽ dứt trừ bóng đêm vô minh và tái sinh làm người cao quý có vẻ đẹp thuần khiết.

Người nào dâng liên hoa tọa tối thượng sẽ tái sinh kỳ diệu, tốt đẹp trên nhụy của một bông hoa sen, và đắc ngai sư tử vô úy. Người nào thi hành phận sự tu sĩ sẽ không phải sa vào ba đường khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và sẽ có sức khỏe, đức hạnh, của cải. Người nào làm lễ cúng chư Phật sẽ đắc quyền năng Phật Hạnh. Người nào lau chùi bụi đất cho Đại Bảo Tháp sẽ có thân thể và làn da đẹp. Người nào sửa sang lại Đại Bảo Tháp sẽ diệt được chủng tử vô minh của mình. Người nào nỗ lực hợp nhất với Phật Tâm, hòa nhập vào Chân Không của Đại Bảo Tháp sẽ đắc tâm thức Đại Ấn Mahamudra. Người nào tụng những kinh văn từ trí nhớ của mình sẽ trở nên trưởng thành tâm linh như một bậc Trì Minh Vương hoặc một bậc Lama, những bậc sẽ thể nhập Chân Như Pháp Giới. Người nào dâng cúng phục vụ Đại Bảo Tháp sẽ trở thành một Trì Minh Vương với năng lực trường thọ.

Người nào sửa chữa Đại Bảo Tháp sẽ thành tựu bốn việc làm Phật Hạnh, đạt được mọi mục tiêu và đắc trí huệ tối thượng. Người nào làm gạch cho Tháp sẽ trở thành Chuyển Luân Thánh Vương, chúa tể của từng hạt bụi. Người nào mang đất đá cho Tháp, thì trong đời không gặp nguy hiểm hay chướng ngại, được khỏe mạnh, đẹp đẽ suốt đời. Người nào cố gắng thanh lọc về thân, khẩu, ý ba cửa đưa đến giác ngộ thì sẽ được ban phước bởi Tam Thân của chư Phật. Người nào làm bạn với những người đức hạnh thì sẽ theo Đạo Pháp mười điều đức hạnh (Thập thiện: Thân không sát sinh, trộm cướp, tà dâm, miệng không nói dối, nói hành hạ, nói chia rẽ, nói vô nghĩa, ý không tham, sân, si) và không bao giờ thiếu bạn thiện tri thức, trong tình huống nào cũng sẽ nhận được quyền năng, sức mạnh để giải quyết. Người nào hướng dẫn việc sửa sang Bảo Tháp, thì người ấy sẽ tái sinh làm thủ lãnh của chư Bồ tát mười phương thi hành Phật sự. Người nào tinh tấn làm nghề nghiệp của mình sẽ có tài năng về y thuật, biện luận, âm nhạc và luận lý siêu hình trong tất cả các kiếp vị lai.

Người nào bước bảy bước theo nghi lễ hướng về phía Đại Bảo Tháp thì sẽ đạt được thân người trong sạch sau bảy lần Giác Ngộ và nhớ lại các kiếp trước của mình. Người nào ban cho người khác những lời khuyên tốt thì sẽ đạt được tài năng tri thức. Người nào chỉ dạy người khác thì trong kiếp này và kiếp sau, thì mỗi lời nói của người  đó đều được chúng sinh nghe và hiểu. Người nào trám một lỗ hổng hay một vết nứt trong Đại Bảo Tháp thì được làm người hay trời có huệ nhãn linh thánh.

Người nào sống bên Đại Bảo Tháp trong lúc cầu nguyện, sẽ thông hiểu những bí mật của sự bất tử và khám phá ra nguồn gốc của sự sống. Người nào thường trực ở bên Đại Bảo Tháp và tụng kinh, sẽ không bao giờ phải chịu nạn đói hay giặc giã, và nếu một vị Vua ở bên cạnh Bảo Tháp thì vương quốc của vị Vua đó sẽ được yên bình và thần dân vương quốc ấy sẽ được an lạc.

Người nào niệm chú lớn và diễn nói phẩm tính của chư Bồ Tát sẽ đạt được đức hạnh của chư Phật, Bồ Tát. Người nào lắng nghe, rồi giải thích lại ý nghĩa của Giáo Pháp, người ấy sẽ hành động như chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Người nào bảo vệ Tháp này khỏi bị hư hại, thì sẽ không phải sợ chết không đúng lúc.

Người nào vẽ hay làm hình của Đại Bảo Tháp sẽ vãng sanh vào Tịnh Độ của một vị Phật và ở đó cho đến khi hòa nhập với Tâm Thanh Tịnh. Người nào viết sự tích của Đại Bảo Tháp này, hay sự tích của một vị Bồ Tát, sẽ nhận được nghiệp quả tốt như những người biên chép Tam Tạng Kinh. Người nào hoan hỷ với cuộc sống sẽ được tái sanh vào cõi Phật. Người nào cầu xin sự an lạc của Đại Bảo Tháp sẽ được chư Phật mười phương gia hộ. Nếu có người nào tình cờ quán tưởng Đại Bảo Tháp này, người đó sẽ được tái sinh huyền diệu trong hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc.

Kẻ nào cố ý làm hư hại Đại Bảo Tháp này, kẻ đó sẽ phải chịu khổ theo vô số cách trong kiếp này và các kiếp sau; kẻ đó sẽ phải chịu khổ cùng cực trong địa ngục Vô Gián Avici không suy giảm và không thể chạy thoát.

Đại Bảo Tháp này giống như Viên Ngọc Như Ý: Bất cứ lời cầu xin nào cho trí huệ tối thượng, hay sự hiểu biết thế gian, hay quyền lực đều được ứng nghiệm; mọi lời cầu nguyện đều được viên mãn. Bảo Tháp huyền diệu này được gọi là Montam Tamched Drupa hay Vật Thực Hiện Mọi Lời Cầu Nguyện”.

Sau khi Đạo Sư Liên Hoa Sanh nói xong, vua Trisong Detsen và mọi người đều kinh ngạc, do tín tâm dâng tràn, tất cả đều khóc vì vui mừng. Họ lăn mình xuống đất, phục lạy Đạo Sư một ngàn lần và cầu nguyện: “EH MA HO!! Đức Phật cũng không thể nói hết sự huyền diệu của Đại Bảo Tháp này, vì Tháp này là bất khả tư nghị! Không thể diễn nói! Từ đây về sau, trải qua các kiếp, cầu xin cho chúng tôi được tái sinh với ơn phước của Đại Bảo Tháp, dâng cúng mọi thứ dưới gầm trời và cả bầu trời nữa”.

Samaya Gya Gya Gya Con Dấu Niêm Phong Ba Lần

Keith Downman
Trích: Huyền thoại Đại Bảo Tháp